Υπηρεσίες

Είμαστε διαθέσιμοι να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

  • 24ωρη υποστήριξη
  • Γνήσια ανταλλακτικά
  • Συντήρηση κινητήρων
  • Επισκευή κινητήρων
  • Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πρόωσης
  • Ηλεκτρονικό διαγωνιστικό έλεγχο κινητήρων
  • Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
  • Τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
  • Επισκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών