Πελατολόγιο

Κορυφαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους εμπιστεύονται την Marine Service.

  • Δημόσιες υπηρεσίες
  • Εκκλησιαστικά ιδρύματα
  • Βιομηχανικές επιχειρήσεις
  • Τεχνικές εταιρείες
  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
  • Ναυτιλιακές εταιρείες
  • Άλλες επιχειρήσεις